logo
 

VELKOMMEN TIL GUZZI-KLUBBENS HJEMMESIDE

Vi ønsker alle velkommen til Norsk Moto Guzzi Klubbs hjemmeside, og håper at dere finner nyttig og interessant informasjon her. Vi mottar gjerne tips om ting som bør legges under NYHETER. Tipsene kan sendes til klubbens e-postadresse guzzi@online.no . Vi oppfordrer også til flittig bruk av diskusjonsforumet.

Elin Vandevjen
(leder/kontaktperson)

Bicilindrica nr. 3/2016 (24.09.2016)

Høstnummeret av Bicilindrica er nå levert på posten og på vei ut til medlemmenes postkasser :-)

Knut Holte beste klubbmedlem i Nordic Open (04.09.2016)

Knut Holte er kåret til klubbens beste Classic Racing-fører i Nordic Open, klasse 7A, og får dermed den oppsatte pengepremien fra klubben (se årsmøtereferatet).

Les mer...

Hans Petter Strifeldt er valgt til ny leder av NMCU (04.09.2016)

Vi gratulerer klubbens medlemmer Hans Petter Strifeldt som nyvalgt leder av Norsk Motorcykkelunion (NMCU) og Tor G. Seim som styremedlem.

Maarten Magers selvbiografi er nå kommet! (21.06.2016)

Maarten Mager var norsk Guzzi-importør i over 30 år, og har hatt stor innflytelse MC-miljøet i Norge - både når det gjelder touring og motorsport. Nå er selvbiografien hans "Hollender funnet på Sognefjell" kommet!

Les mer...

Referat fra Norsk Moto Guzzi Klubbs årsmøte 2016 (06.06.2016)

Årsmøtet ble avholdt i Frya Leir, Ringebu, lørdag 4. juni i forbindelse med klubbens vårtreff.

Les mer...

Bicilindrica nr. 2/2016 (13.05.2016)

er nå på vei ut til medlemmenes postkasser. Som vedlegg til bladet følger medlemsfortegnelse pr. 8.5.2016.

Avtale om rabatt på Route66-tur forlenget (13.05.2016)

Avtalen om rabatt på Route66-tur er forlenget. Rabatten er nå kr. 3.000 per person og gjelder for klubbens betalende medlemmer. Se klubbens rabattavtaler.

Norske Moto Guzzi-grupper på Facebook (24.04.2016)

Norsk Moto Guzzi Klubb har en egen lukket Facebook-gruppe som heter det samme som klubben.

I tillegg finnes det flere lokale grupperinger som også er på Facebook; den ferskeste av disse er Moto Guzzi Sørlandet som Are Skahjem har opprettet for å samle guzzisti og andre italiener-kjørere på Sørlandet. Øvrige grupper er MidtNorsk GuzziLag, Moto Guzzi Jæren, Rokken Guzzi lag og Østenfjeldske Foroverlænede Guzzisters Forening.

Les mer...

Saker til Norsk Moto Guzzi Klubbs årsmøte 2016 (18.03.2016)

Klubbens årsmøte avholdes lørdag 4. juni i forbindelse med italiensk vårtreff i Frya Leir. Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må i hht vedtektene være sendt klubbens ledelse innen 15. april.

Som opplyst i Bicilindrica nr. 4/2015 vil ledelsen fremme forslag om en premie til klubbens beste classic-kjører i 2016. Andre saker på saklisten er årsberetning, regnskap og valg.

Ny adresse? (16.10.2015)

Vi får ved hver utsending av Bicilindrica noen blader i retur påstemplet "Flyttet. Ettersendingsperiode utløpt", "Ukjent/Ny adresse ukjent" eller "Utilstrekkelig adresse". Det siste har ofte sammenheng med at mottaker har fått gate/veiadresse uten å ha flyttet. Gjelder dette deg, vennligst send ny fullstendig adresse til guzzi@online.no

Les mer...

Route 66 i sommer? (18.05.2015)

Klubbmedlemmer som har lyst til å kjøre på organisert Route 66-tur, får nå kr. 5.000 i rabatt. Se informasjon om dette tilbudet og klubbens øvrige avtaler under lenken "Rabattavtaler".

Guzzi-klubben på Facebook (13.12.2014)

Nå har også Guzzi-klubben fått egen gruppe på Facebook. Gruppen heter Norsk Moto Guzzi Klubb og er en lukket gruppe for klubbens medlemmer og andre som har tilknytning til italienske motorsykler.

Melding til nye forum-brukere (25.11.2012)

På grunn av stor pågang av "spammere" som har lagt seg inn med e-postadresser som slutter på .com, er det inntil videre lagt inn sperre slik at det ikke er mulig å registrere seg med e-postadresse ....@......com. Dersom du er en seriøs bruker som ønsker å registere deg, men bare har e-post som slutter på .com (f.eks. ....@hotmail.com, .....@gmail.com), vennligt ta kontakt med klubbens ledelse.

 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster